Rövid és velős – 4

“A mindennapok hordalékából kell kioldanunk életünk aranyát.”

“A valódi távolságnak nincs köze a szemünkhöz: csak a lélek érezheti át.”

“Ha nehéz döntésed két azonos eséllyel kecsegtető irány között, válaszd a merészebbet.” (W.J.Slim)

“Az érték az az iránytű, amely az egyén magatartását vezérli szükségletei kielégítése során.” (Mortimer F.J.T.)

“A piacokat nem Isten, nem a természet vagy a gazdaság, hanem az üzletemberek teremtik.” (Peter Drucker)

“Minden dolog reális ára megegyezik azzal a gonddal és erőfeszítéssel, amit annak az embernek kell befektetnie, aki birtokolni akarja.” (Adam Smith)

“Ha meggyőző akarsz lenni, az érdekek, ne pedig a logika nyelvét beszéld.” (Benjamin Franklin)

“Bármely emberi megnyilvánulásról is legyen szó, a megértéséhez a kulcsot mindig a személyiség minősége adja, úgy gondoljuk ezt jelen helyzetben is, amikor kommunikációról vagy etikáról beszélünk.”

“Egy ember kommunikációja akkor mondható hitelesnek, ha a szó és a tett egysége jellemzi.”

“A márka olyan valami, amit irányítani, igazgatni, nevelni, óvni, táplálni, tálalni, változtatni kell.”

“Minél magasabb az ár, minél nagyobb ezáltal a vásárlás kockázata, annál fontosabb az ígéret.”

“Azok a márkák váltják ki a legkitartóbb hűséget, amelyek a legfontosabbak a vevőknek, mert erősen érintve vannak általuk, és “érzékeny pontjukon” ragadják meg őket.”

“Viselkedése jellemzi az embert.”

“Minden megpróbáltatás egy-egy vizsgája annak, amiben hisz az ember.”

“Korábbi tévedésekből csak akkor tanulhatunk, ha továbbra is bízunk abban, aki elkövette őket.”

“Az igazi mesterségbeli tudás ott van, ahol a mesterség fogásai nem vehetők észre.”

“Az ember lehet más tudásával okos, de nem lehet más tapasztalatával bölcs.”

“Sosem lehetsz igazán szabad az anyagi függetlenség elérése nélkül.”

“Lehet, hogy a szabadság nem kerül pénzbe, de ára van.”

“A különböző jövedelemszerzési módok más-más gondolkodásmódot igényelnek.”

“Ha el akarjuk érni az anyagi függetlenséget, meg kell tanulnunk, hogyan hibázzunk, és hogyan kezeljük a kockázatot.”

“Ha a pénz nem a fejedben jelenik meg először, kifolyik a kezeid közül.”

“Anyagi fennmaradásod a tényektől függ, nem a barátaid vagy a pénzügyi tanácsadód véleményétől.”

“….a világ láthatatlan dolgai sokkal nagyobb hatásúak, mint a láthatóak.”

“A siker kulcsa, hogy megnöveljük saját energiánkat, ezzel magunkhoz vonzzuk az embereket. Amikor feltűnnek a színen, nyomjuk a kezükbe a számlát!”

“…..mert a szívét csak olyan ember adja másnak, ki másokért is tud élni, nem csak önmagának.”

“Az ember lehet más sikerével sikeres, de nem lehet más boldogságával boldog.”

“Igazi mondanivaló nélkül beszélni, igazi szomjúság nélkül inni, és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel – ez a három alapvető bűn, melyet az ember elkövethet.”

“Az igény valóságot szül. A dolgok megvalósulásának az a kezdete, ha makacsul rájuk gondolunk.”

“Minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Addig él, amíg öröm adni és elfogadni.”

“Átélten, kibírtam, túl vagyok rajta – ez a félelem igazi eloszlatója.”

“Minden változik, elmúlik, és helyet ad valami másnak. Leggyötrőbb helyzeteinket is észrevétlenül feloldja az idő.”

“Három fegyverünk van a szorongások ellen: a kapcsolatok teremtése, a szembenállás és a vállalt magány.”

“A gazdagság, mikor kis erőfeszítés nagy eredményt hoz, a szegénység, mikor nagy erőfeszítés hoz kis eredményt.” (ismeretlen)

“Aki mindent csak pénzért hajlandó megtenni, valószínűleg pénzért mindent hajlandó megtenni. (B.Franklin)

“Ha kideríted, mit hajlandó feláldozni valaki azért, hogy teljesüljön a legfontosabb vágya, mindent megtudtál róla.” (C.Hughton)

“Egy ország teljesítőképességét végső soron az határozza meg, milyen mértékben képes kibontakoztatni az egyénekben rejlő erőket.” (Eric Hoffer)

“Szabad embernek nincs elérhetetlen magasság.” (M.Gorkij)

“A boldogság más, mint az öröm. A boldogsághoz hozzátartozik a küzdelem, a tudás, a teljesítmény.”

“Az anyagi függetlenség lehet, hogy nem kerül pénzbe, de nem adják olcsón. A szabadságnak ára van, de megéri. A függetlenség árát inkább álmokban, vágyakban és utunk során előforduló kudarcok leküzdésében mérik.”

“A siker rossz tanár. A kudarcainkból tanulunk a legtöbbet önmagunkról. A kudarc a sikerhez vezető folyamat része. Kudarc nélkül nincs siker. A sikertelen emberek azok, akiket sosem ér kudarc.”

“Minél több embernek tartozunk, annál szegényebbek vagyunk. Minél többen tartoznak neked, annál gazdagabb vagy.”

“Tedd azt, amit a szíved diktál – mindenképpen bírálni fognak. Átkoznak, ha megteszed, és átkoznak ha nem.” (E. Roosevelt)

“A nyerteseket ösztönzi a kudarc, a veszteseket porba sújtja. Ez a nyertesek legnagyobb titka.”

“A pénzügyi intelligencia a könyvelés, a befektetés, a marketing és a jog tudományának elegye.”

“Mindenki a mennyországba akar jutni, de senki sem akar meghalni. A legtöbb ember gazdaságról álmodik, de retteg attól, hogy pénzt veszítsen. Így aztán sosem jut a mennybe.”

“Nem az, amit átélsz, hanem ahogyan fogadod, az formálja majd sorsodat.”

“Nem azon múlik, hogy sokáig éljünk, hanem azon, hogy életünknek helyes tartalma legyen.”

“Ahol a lélek értékét alábecsülték, ott már csak a test kultuszát űzik.”

“Három dologra gondolj: honnan jöttél, hová mégy és kinek kell majd számot adnod….”

“Igen-nem. Ezek azok a szavak, amelyeket a legkönnyebb kimondani, de amelyek a legtöbb felelősséggel járnak.”

“A kudarc az, ami megtanít bennünket arra, amit nem tudunk önmagunkról, de amit meg kell ismernünk önmagunkról.”

“Ha nincs tükör, az ember nem látja saját arcát. Ha nincs ellenfél, az ember nem ismeri fel saját hibáit.” (Henry de Lubac)

“Az etikett országonként változik, de az igazi udvariasság mindenütt egyforma.” (Gold Schmidt)

“A nagysághoz vezető út mindig mélységekben visz át.” (Fr.v.Bodelswing)

“Nem mindig vagyunk felelősek a körülményekért. De mindig felelősek vagyunk azért, hogy fogadjuk őket.”

“Aki a pénzét veszti el, keveset veszít, – aki a becsületét, sokat veszít, – aki a hitét, mindent elveszít.”

“Csak a hit győz a kétségbeesés felett.” (E.Brunner)

“Mindig légy önmagad, mert akik számítanak, azok nem törődnek vele. Akik nem törődnek vele, azok nem számítanak.” (Murphy)

“Ha nem tudsz semmit, akkor bármilyen tanács jobb a semminél.  De, ha nem ismered a különbséget jó és rossz tanács között, az veszélyes.”

“Aki a megfelelő hivatást választja, megkap minden luxust, amit az élet nyújthat.” (L.E.Bougham)

“A luxusfélék többsége, és sok úgynevezett fényűzési cikk nemcsak, hogy nélkülözhető, hanem egyenesen gátolja az emberiség felemelkedését.” (Henry Davit Thoreau)

“Szakértő az a személy, aki már minden hibát elkövetett, amit egy nagyon szűk szakterületen el lehet követni.” (Niels Bohr)

“A tegnapon már nem változtathatunk, a holnapot még nem ismerjük, tehát nem marad egyebünk, mint a MA. Ráadásul a mostani cselekedeteink alapozzák meg a holnapunkat.” (D.C.)

“Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Károli Biblia)

“Ha nem vagy elégedett a jövedelmeddel, ez azt jelenti, hogy nem fordítottál elegendő IDŐT az életedből a jövedelemszerzés módjainak tanulmányozására.”

“Bár az élvezetek megízlelése fűszerezi az életet, ha mértéktelenül belemerülünk ezekbe, az az elkerülhetetlen pusztuláshoz vezet.” (Dodsley)

“Az ember igazi hivatása, hogy saját magára találjon.” (Hermann Herse)

“Az élet alkalmak hosszú sorából áll. A gazdagság nem a pénzkeresést jelenti, hanem az ember fejlődését, miközben megkeresi a pénzt. A sikerhez az alkotás vezet, nem a rombolás.” (John Wicker)

“Sokan lesznek, akik akadályt képeznek Közted és célod között. DeTe állja ki jogaidért, ragaszkodj a célodhoz és menj tovább!”

“Nem az lesz a bajnok, aki ritkán esik el, hanem ki százszor kerül földre, mégis Ő áll fel!”

“A munka csak annyira jó, amennyire élvezetes, nem amennyire megfizetik.” (L.Ron.Hubbard)

“….nem nagy emberek visznek végbe nagy dolgokat, hanem a dolgok eredményes véghezvitele tesz naggyá embereket.”

“Túl sokan vannak, akik a kedvező alkalom helyett inkább a biztonságra gondolnak. Úgy tűnik, ők jobban félnek az élettől mint a haláltól.” (James F.Byrnes)

“A változások alap alkotóelemei a gazdasági életnek: mindenkinek meg kell változnia és lehetőleg még az előtt, hogy az elkerülhetetlen lenne.” (Jack W.)

“Amikor megszabadulunk pénzügyi téveszméinktől, melyeket szüleinktől, tanárainktól és a múltbéli pénzügyi összeomlásból hoztunk magunkkal, csak akkor tudunk pénzügyileg előrelépni.” (Todd Dean)

“Aki nem tud újra kezdeni – meghalt. Ha a fa nem tud az évgyűrűk mellé újat növeszteni – vége az életének….” (Szilvási Lajos)

“Mindenki csak annyit kap vissza az életéből, amennyi energiát beletesz.” (Csernus Imre)

“Az embereknek nem az álmai okozzák a kudarcot, hanem az álmok megvalósításához szükséges ismeretek hiánya.” (LR.H.)

“Létrehozni valamit az csak a kezdet, összetartani az az előrehaladás, és a közös munka siker.” (Henry Ford)

“Az embert nem úgy mérjük, hogyan halt meg, hanem úgy, hogyan élt. Nem úgy mérjük mit szerzett, hanem úgy, mit adott.” (ismeretlen)

“Az idő értékesebb, mint a pénz. Pénzed lehet több, de időd véges.” (Jim Roh)

“Az igazi barát ismeri gyengéidet, de megmutatja neked erősségeidet, átérzi félelmeidet, de megerősíti a hitedet, látja aggodalmaidat, de felszabadítja szellemedet, felismeri a korlátaidat, de rávezet a lehetőségeidre.” (William Arthur W.)

“Minél őszintébbek és nyitottabbak vagyunk, annál kevésbé fogunk félni, mert nincs takargatni valónk mások előtt, ezért azt gondolom, minél őszintébb valaki, annál magabiztosabbá válik.”

“Egy jól szervezett csapat ereje abban rejlik, hogy a többség erősebb, mint a benne lévő egyéni gyengeségek.”

“A szegényeknek nagy tévéjük van, a gazdagoknak nagy könyvtáruk.” (Jim Rohn)

“Majd minden feltaláló munkája során eljut egy pontra, amikor elkeseredik, mert feladata megoldhatatlannak látszik.  De pont ekkor nem szabad feladni!” (Thomas A. Edison)

“Még egy tévedésről is kiderülhet, hogy szükséges volt egy fontos felfedezéshez.”  (Henry Ford)

“Megtámadhatnak, tönkretehetnek, kegyetlenül kigúnyolhatnak, de a méltóságod csak akkor vehetik el, ha magad adod oda.” (Michael J.Fox)

“Mekkora különbség: mondanivalóm van, vagy muszáj mondanom valamit.” (John Dewey)

“Mi a különbség egy akadály és egy lehetőség között?  Csupán a nézőpontunk. Minden lehetőség rejt magában akadályokat, és minden akadály rejt magában lehetőségeket.” ( J.Sidlow Baxter)

“Minden feltaláló, akivel csak találkoztam, azt mondta, hogy az élete gyökeresen megváltozott,  amikor elkezdett hinni saját magában.”  (Dr.Robert Schuller)

“Minden nagy álom egy álmodozóval kezdődik. Tudd, hogy magadban hordozod azt az erőt, kitartást és a szenvedélyt, amivel pályád a csillagokig emelkedik  és megváltoztathatod a világot.”  (Harriet Tubman)

“Minden nap tiszta lappal ébredsz. Minden reggel megvan a lehetőséged arra, hogy változtass, és azzá légy, aki akarsz lenni, csak el kell határoznod. A mai nap legyen az a nap, amikor elhatározod.  Mondd azt, hogy ez lesz a te napod.”  (Brendon Burchard)

“Minden, amit szeretnél karnyújtásnyira van tőled. Minden, amit szeretnél arra vár, hogy kinyújtsd érte a karodat. De a karodat saját magadnak kell kinyújtani.” (Jack Canfield)

“Mindig tanultam a problémákból, kihívásokból és azokból a dolgokból, melyeket nem gondoltam végig. Ezek voltak az igazi iskoláim.”  (Carol Burnett)

“Minél inkább meg akarok csinálni valamit, annál kevésbé nevezem munkának.”  (Richard Bach)

“Minél több szállal kötődtök egymáshoz szerelmeddel , nem csak testileg, hanem érzelmileg és lelkileg is, kapcsolatotok annál erősebb lesz, és annál több igazi élményben lesz részetek.” (Barbara de Angelis)

“Ne azt kívánd, hogy a feladat legyen könnyebb, hanem, hogy te legyél jobb.” (Jim Rohn)

“Ne harcolj a meglévő ellen, mert nem tudod megváltoztatni. Helyette építs újat, ami a meglévőt elavulttá teszi.” (R.Buckminster Fuller)

“Ne olvass könnyű olvasmányokat. Lehet, hogy jól fogsz szórakozni rajta, de jobb nem leszel tőle.” (Jim Rohn)

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s