Angolul – in English

“The success gene lives in every person regardless of the results they are presently getting – we are spiritual beings and spirit is always for expansion and fuller expression.”

“A siker génjét mindenki magában hordja, pillanatnyi sikerétől függetlenül – mivel lelkünk mindig készen áll a kiteljesedésre.”

Bob Proctor
Author, Speaker 

————————————————-

“We all have dreams. But in order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self-discipline, and effort.”

“Álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok képesek, akiknek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfegyelme és ereje van.”

Jesse Owens
1913-1980, Olympic Gold Medalist

————————————————-

“Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really. Double your rate of failure. You’re thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all… You can be discouraged by failure – or you can learn from it. So go ahead and make mistakes. Make all you can. Because, remember that’s where you’ll find success. On the far side.”
“A siker receptje érdekel? Egyszerű. Duplázd meg kudarcaidat! A kudarcot a siker ellenségének tartják. A kudarcok ugyan visszavethetnek, de sokat tanulhatsz belőlük. Rajta, hibázz csak bátran, a siker vár az út végén!”
Thomas J. Watson
1874-1956, Chairman of IBM
————————————————-
At the end of each day, you should play back the tapes of your performance. The results should either applaud you or prod you.”
“Esténként idézd fel az elmúlt napot! Látni fogod, hogy teljesítményed tapsot érdemel, vagy dorgálást.”
Jim Rohn
1930-2009, Author and Speaker
————————————————-
“Goals give you more than a reason to get up in the morning; they are an incentive to keep you going all day. Goals tend to tap the deeper resources and draw the best out of life.”
“Céljaink adnak értelmet a reggeli felkelésnek, ezek hajtanak egész nap. A célok felszínre hozzák a mélyben rejlő értékeket.”
Harvey Mackay
Author of Swim With The Sharks Without Being Eaten Alive
————————————————–
“Use the current economic crisis to test your mental toughness. While the average person allows circumstances to dictate his mindset, the great ones operate in a world of psychological self containment filled with thoughts of love, abundance and gratitude. Both groups have the same freedom to choose what they think, but the masses believe they are victims of circumstance. Refuse to let fear infect your consciousness by only allowing forward thinking, problem solving thoughts to occupy your mind. Build this habit when times are tough and your future success is guaranteed.”
“Ezt a gazdasági válságot használd ki önfejlesztésre! A tömeg a körülmények áldozatának vallja magát, és bezárkózik, ám a rendkívüli emberek ebben a befelé forduló világban is nyitottak és aktívak maradnak. Mindkét magatartás szabadon választott. Ne hagyd, hogy a tömeg megfertőzzön, te foglald el magad gondolkodással, problémamegoldással, és biztos a siker!”
Steve Siebold
Author and Speaker
————————————————–
“I am willing to put myself through anything; temporary pain or discomfort means nothing to me as long as I can see that the experience will take me to a new level.”
“Bármin átverekszem magam, az átmeneti fájdalom és kényelmetlenség nem rettent meg, amíg úgy látom, hogy ezzel a tapasztalattal is több leszek.”

 Diana Nyad
Author, Journalist and World Record Long-Distance Swimmer

—————————————————

You must constantly ask yourself these questions: Who am I around? What are they doing to me? What have they got me reading? What have they got me saying? Where do they have me going? What do they have me thinking? And most important, what do they have me becoming? Then ask yourself the big question: Is that okay? Your life does not get better by chance, it gets better by change.”

Folyton tedd fel magadnak a következő kérdéseket: Kik vesznek körül? Mit csinálnak velem? Mit olvastatnak, mondatnak velem? Mire gondoltatnak velem? Hova juttatnak el engem? A legfontosabb, milyen emberré válok általuk? Tedd fel magadnak a nagy kérdést: Rendben van ez így? Az életed nem a véletlen szerencsétől változik jobbra, hanem a tudatos változástól!”

Jim Rohn
1930-2009, Author and Speaker

—————————————————–

“Nothing truly great has ever been achieved except by those who believe that something inside them was superior to the circumstances.”

“Azok alkottak igazán nagyot, akik hittek abban, hogy belső erejük diadalmaskodik a külső körülményeken.”

Bruce Barton

——————————————————

Challenges are what make life interesting; overcoming them is what makes life meaningful.”

“A kihívások érdekessé, leküzdésük tartalmassá teszi az életet.”

Joshua J. Marine

——————————————————

“Take chances, make mistakes. That’s how you grow. Pain nourishes your courage. You have to fail in order to practice being brave.”

“Engedj meg magadnak hibákat, hisz ezzel is fejlődsz. A nehézségek növelik bátorságodat. Kudarcot kell vallanod, hogy merész lehess.”

Mary Tyler Moore, Actress

——————————————————

“The first requisite for success is the ability to apply your physical and mental energies to one problem incessantly without growing weary.”

“A siker legfontosabb kelléke a képesség, hogy minden fizikai és lelki energiánkat egy problémára összpontosítsuk, anélkül, hogy belefáradnánk.”

Thomas Edison, 1847-1931, Inventor and Entrepreneur

——————————————————

“Start by doing what’s necessary, then what’s possible, and suddenly you are doing the impossible.”

“Kezdd a szükségessel, folytasd a lehetségessel, és rövidesen a lehetetlent is megteszed.”

St. Francis of Assisi, 1181-1226, Preacher, Founder of the Franciscan Order

——————————————————-

“Never measure the height of a mountain until you have reached the top. Then you will see how low it was.”

“Sose méricskéld a hegycsúcs magasságát, amíg fel nem értél. majd akkor látni fogod, milyen alacsony.”

Dag Hammarskjold, 1905-1961, Swedish Statesman, Secretary-General of the U.N.

———————————————————

“You can end half your troubles immediately by no longer permitting people to tell you what you want.”

“Bajaid fele azonnal megszűnik, ha nem hagyod, hogy mások mondják meg, mit akarj.”

Vernon Howard, 1918-1992, Author and Speaker

———————————————————-

“Learn to enjoy every minute of your life. Be happy now. Don’t wait for something outside of yourself to make you happy in the future. Think how really precious is the time you have to spend, whether it’s at work or with your family. Every minute should be enjoyed and savored.”

“Élvezd az élet minden percét, légy boldog most! Ne várd, hogy a boldogság kívülről jöjjön. Becsüld meg a munkával vagy családoddal töltött időt. Minden pillanatot élvezni kell.”

Earl Nightingale, 1921-1989, Radio Announcer, Author and Speaker

———————————————————–

You can’t escape the responsibility of tomorrow by evading it today.”

“Nem szökhetsz el a holnap felelősségétől azzal, hogy ma kibújsz alóla.”

Abraham Lincoln, 1809-1865, 16th U.S. President

———————————————————–

“Failure is a part of success. There is no such thing as a bed of roses all your life. But failure will never stand in the way of success if you learn from it.”

“A kudarc a siker velejárója. Az élet nem mindig fenékig tejfel. A kudarc nem áll a siker útjában, ha okulunk belőle.”

Hank Aaron, Hall of Fame Baseball Player

———————————————————-

“Obstacles can’t stop you. Problems can’t stop you. Most of all, other people can’t stop you. Only you can stop you.”

“Sem akadályok, sem nehézségek, sem más emberek nem állíthatnak meg. Csak saját magad állíthatod meg magadat.”

Jeffrey Gitomer, Author and Sales Trainer

———————————————————-

“Remember not only to say the right thing in the right place, but far more difficult still, to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.”

“Nem könnyű megtalálni a megfelelő szavakat a megfelelő pillanatban, de még nehezebb a kísértés ellenére magunkban tartani az elhibázott gondolatokat.”

Benjamin Franklin, 1706-1790, Scientist, Publisher and Diplomat

———————————————————

“Let there be nothing within thee that is not very beautiful and very gentle, and there will be nothing without thee that is not beautiful and softened by the spell of thy presence.”

“Száműzz magadból mindent, ami nem szép és nem nemes, és jelenléted mindent jobbá fog tenni.”

James Allen, 1864-1912, Author of ‘As a Man Thinketh’

———————————————————

“You must give some time to your fellow men. Even if it’s a little thing, do something for others – something for which you get no pay but the privilege of doing it.”

“Szánj időt embertársaidra. Tégy valamit értük – ha csak egy apróságot is, amiért nem jár fizetség, – örülj, hogy megtehetted.”

Albert Schweitzer, 1875-1965, Medical Missionary, Theologian and Philosopher

———————————————————-

“The goal you set must be challenging. At the same time, it should be realistic and attainable, not impossible to reach. It should be challenging enough to make you stretch, but not so far that you break.”

” Céljaidban legyen kihívás! Ugyanakkor legyenek reálisak, elérhetőek, ne megvalósíthatatlanok. Fáradj el a munkában, de ne rokkanj bele!”

Rick Hansen, Wheelchair Athlete, Speaker and Founder of Man in Motion World Tour

———————————————————

“Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun’s rays do not burn until brought to a focus.”

“Összpontosíts arra, amit éppen csinálsz. A napsugár csak akkor éget, ha a lencse összegyűjti.”

Alexander Graham Bell, 1847-1922, Inventor

———————————————————-

If criticism is mistaken or mean-spirited, rise above it. Maintain the high ground when you’re under fire. No victory is worth winning at the expense of picking up the mud that has been slung at you and throwing it back.”

“Ha igazságtalanul, vagy rosszindulatúan bírálnak, emelkedj felül rajta. Őrizd meg méltóságodat! Nincs az a győzelem, ami megérné, hogy felszedd és visszadobáld a rád hajigált sarat.”

Rubel Shelly, Preacher, Educator and Author

———————————————————–

“Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.”

“A céltudatos embert semmi sem állíthatja meg, a céltalanon semmi sem tud segíteni.”

Thomas Jefferson, 1743-1826, Third President of the United States

———————————————————–

“Good humor is a tonic for mind and body. It is the best antidote for anxiety and depression. It is a business asset. It attracts and keeps friends. It lightens human burdens. It is the direct route to serenity and contentment.”

“A jó kedély balzsam a testnek és léleknek, gyógyszere a szorongásnak és depressziónak. Nélkülözhetetlen az üzleti életben, vonzza és megtartja a barátokat, könnyít a terheken. Egyenes út a kiegyensúlyozott, megelégedett élethez.”

Grenville Kleiser, 1868-1953, Author

———————————————————–

If you have a positive attitude and constantly strive to give your best effort, eventually you will overcome your immediate problems and find you are ready for greater challenges.”

“Ha pozitívan gondolkodsz és tettre kész vagy, leküzdheted napi gondjaidat és hamarosan készen állsz a nagyobb kihívásokra.”

Pat Riley, Professional Basketball Coach

———————————————————–

“The purpose of learning is growth, and our minds, unlike our bodies, can continue growing as we continue to live.”

“A tanulás célja a tudásnövekedés, testünkkel ellentétben tudásunk-életünk végéig nőhet.”

Mortimer J. Adler, Educator and Philosopher

———————————————————-

“Never continue in a job you don’t enjoy. If you’re happy in what you’re doing, you’ll like yourself, you’ll have inner peace. And if you have that, along with physical health, you will have had more success than you could possibly have imagined.”

“Sose végezz olyan munkát, amit nem szeretsz. Ha örömöd leled benne, jól érzed magad a bőrödben, kialakul belső békéd, és ha egészséged is megőrzöd, sikeresebb leszel, mint valaha is képzelted.”

Johnny Carson, 1925-2005, Talk Show Host and Entertainer

——————————————————–

“Our subconscious minds have no sense of humor, play no jokes and cannot tell the difference between reality and an imagined thought or image. What we continually think about eventually will manifest in our lives.”

“Tudatalattinknak nincs humorérzéke, nem tréfálkozik, és nem tudja mi a különbség a valóság és a képzelet között. Visszatérő gondolataink alakítják életünket.”

Sidney Madwed, Author and Consultant

——————————————————–

“I do not ask to walk smooth paths nor bear an easy load. I pray for strength and fortitude to climb the rock strewn road. Give me such courage and I can scale the hardest peaks alone, and transform every stumbling block into a stepping stone.”

“Nem kérek sem sima utat, sem könnyű terhet. Erőért és bátorságért imádkozom, hogy megmásszam a sziklás meredélyt. Add meg nekem ezt az erőt, és egyedül meghódítom a legzordabb hegycsúcsokat, a sziklaszirteket lépcsőnek használva.”

Gale Brook Burket

——————————————————-

“The only man I know who behaves sensibly is my tailor; he takes my measurements anew each time he sees me. The rest go on with their old measurements and expect me to fit them.”

“Az egyetlen érző ember a szabóm, aki újból és újból méretet vesz rólam. A többiek elvárják, hogy továbbra is belepasszoljak a régi ruhákba.”

George Bernard Shaw, 1856-1950, Playwright

——————————————————

“When you paint success pictures in your mind, you initiate an inner process whereby your attitudes, hopes, aspirations, and enthusiasm are elevated in response to an image of a more promising future. Every person who aspires must first sell themselves hope, the promise of a better life.”

“A siker felé indulva, először lelkedet kell felkészíteni, egy ígéretesebb jövőhöz kell alakítani viselkedésedet, reményeidet, törekvéseidet, lelkesedésedet. A feltörekvéshez hinni kell egy a jobb élet lehetőségében.”

U.S. Andersen, Author and Speaker

——————————————————-

“The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.”

“Stressz ellen a leghatásosabb védekezés, ha megválogatjuk gondolatainkat.”

William James, 1842-1910, Psychologist, Professor and Author

——————————————————

“One way to keep momentum going is to have constantly greater goals.”

“Ha mozgalmas életre vágyunk, tűzzünk magunk elé egyre magasabb célokat.”

Michael Korda, Publisher

——————————————————

“Every now and then go away, have a little relaxation, for when you come back to your work your judgment will be surer. Go some distance away because then the work appears smaller and more of it can be taken in at a glance and a lack of harmony and proportion is more readily seen.”

“Pihenj meg időnként, mert majd munkádhoz visszatérve ítéleted biztosabb lesz. Távolabbról nézve, műved kisebbnek fog tűnni, egy pillantással többet tudsz átfogni, a harmónia és arányosság hiánya feltűnőbb lesz.”

Leonardo Da Vinci, 1452-1519, Inventor, Architect, Painter, Scientist and Sculptor

—————————————————–

“Don’t spend your precious time asking ‘Why isn’t the world a better place?’ It will only be time wasted. The question to ask is ‘How can I make it better?’ To that there is an answer.”

“Ne kérdezgesd, miért nem jobb a világ, az csak időpocsékolás. Ha azt kérded, hogyan teheted jobbá, arra már van válasz.”

Leo Buscaglia, Author and Speaker

—————————————————-

“The past cannot be regained, although we can learn from it; the future is not yet ours even though we must plan for it. Time is now. We have only today.”

“A múltat nem hozhatjuk vissza, jóllehet tanulhatunk belőle, a jövő még nem a miénk, pedig terveznünk kell. Csak a jelen a tulajdonunk.”

Charles Hummell, Writer

—————————————————–

“When you make a mistake, don’t look back at it long. Take the reason of the thing into your mind, and then look forward. Mistakes are lessons of wisdom. The past cannot be changed. The future is yet in your power.”

“Ha hibázol, ne sokat rágódj rajta. Okulj belőle, és lépj tovább. Az okos ember hibáiból tanul. A múltat nem változtathatjuk meg, de a jövő még a miénk.”

Phyllis Bottome, 1884-1963, Writer

——————————————————

“There are no hopeless situations; there are only people who have grown hopeless about them.”

“Nincsenek reménytelen helyzetek, csak reményt vesztett emberek.”

Clare Boothe Luce, 1902-1987, American Diplomat and Writer

——————————————————

“Few will have the greatness to bend history itself, but each of us can work to change a small portion of events, and in the total of all those acts will be written the history of this generation.” 

“Keveseknek adatik meg, hogy közvetlenül formálják a történelmet, de mindannyian befolyásolhatunk kisebb eseményeket, amiből összeáll a történelem.”

John F. Kennedy, 1917-1963, az Amerikai Egyesült Államok harmincötödik elnöke

—————————————————–

“You are the only problem you will ever have and you are the only solution. Change is inevitable, personal growth is always a personal decision.” 

“Te vagy saját magad állandó problémája, de egyben a megoldása is. A változás elkerülhetetlen, fejlődésünk rajtunk múlik.”

Bob Proctor, Author and Speaker

——————————————————

“The strongest oak tree of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun.” 

“Nem az a legerősebb tölgy, amelyik védve van a viharoktól és a napsugártól, hanem az, amelyik magában áll, egyedül küzd létéért a szélnek, esőnek, perzselő napnak kitéve.”

Napoleon Hill, 1883-1970, Author of Think And Grow Rich

——————————————————

Laugh at yourself, but don’t ever aim your doubt at yourself. Be bold. When you embark for strange places, don’t leave any of yourself safely on shore. Have the nerve to go into unexplored territory.” 

“Nevess magadon, de sose kételkedj magadban. Légy merész. Idegen partokon ne maradj a biztonságos kikötőben, legyen erőd bejárni az ismeretlen területeket.”

Alan Alda, Actor and Director

——————————————————-

“Your past is just a story. And once you realize this it has no power over you.” 

“A múltad csak egy történet. Amint erre ráébredsz, már nincs hatalma feletted.”

Chuck Palahniuk

——————————————————-

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”
“Az időd véges, ezért ne pazarold arra, hogy valaki más életét éld. Ne hagyd, hogy dogmák irányítsanak – mert akkor más emberek gondolatai szerint élsz. Ne hagyd, hogy mások véleményének a zaja elnyomja a belső hangodat! És ami a legfontosabb, legyen bátorságod követni a szíved és a megérzéseid! Azok tudják, hogy igazából mivé akarsz válni. Minden egyéb másodlagos.”
Steve Jobs: was an American inventor and businessman
———————————————————-
“Thinking is easy, acting is difficult, and ?to put one’s thoughts into action is the ?most difficult thing in the world.”
“Gondolkodni könnyű, cselekedni nehéz, de a gondolatokat cselekvésre váltani a legnehezebb dolog a világon.”
Johann von Goethe: Was a German poet, novelist, and dramatist
———————————————————-
“The minute you settle for less than you deserve, you get even less than you settled for.”
“Amikor beleegyezel, hogy kevesebbet kapj, mint amit érdemelsz, még kevesebbet fogsz kapni, mint amennyibe beleegyeztél.”
Maureen Dowd, Newspaper Columnist
———————————————————
“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.”
“A siker az, amikor szereted magad, szereted, amit csinálsz, és szereted, ahogy csinálod.”
Maya Angelou
——————————————————-
“Sometimes the strongest people are the ones who love beyond all faults, cry behind closed doors, and fight battles that nobody knows about.”
“Néha a legerősebb emberek azok, akik minden hiba ellenére szeretnek, akik zárt ajtók mögött sírnak, és akik olyan harcokat vívnak, amikről senki sem tud.”
Author Unknown
——————————————————-
“By thought, the thing you want is brought to you.  By action, you receive it!”
“A gondolat által az, amit akarsz, eljut hozzád. De a tett által lesz a tiéd.”
Wallace D Wattles
——————————————————–
A hero is one who knows how to hang on one minute longer.”
“Az a hős, aki tudja, hogyan kell még egy perccel tovább kitartani.”
Novalis, German author and philosopher
——————————————————–
The only job where you start at the top, is digging a hole.”
“Egyetlen olyan munka van, amit a csúcson kezdesz: egy gödör megásása.”
Anonymous
——————————————————–
“What you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others.”
“Nem azt hagyod magad mögött, amit kőből készült emlékművekre vésel, hanem amit mások életébe szősz bele.”
Pericles
——————————————————–
Dreams are today’s answers to tomorrow’s questions.”
“Az álmok a ma válaszai a holnap kérdéseire.”
Edgar Cayce
———————————————————-
Once you have mastered time, you will understand how true it is that most people overestimate what they can accomplish in a year ? and underestimate what they can achieve in a decade!”
“Amikor az idődet már te irányítod, megérted, hogy a legtöbb ember mennyire túlbecsüli, hogy mit képes elvégezni egy év alatt, és mennyire alábecsüli, hogy mit képes elvégezni egy évtized alatt.”
Anthony Robbins: Motivational speaker and author
———————————————————–
“Laugh at yourself, but don’t ever aim your doubt at yourself. Be bold. When you embark for strange places, don’t leave any of yourself safely on shore. Have the nerve to go into unexplored territory.”
“Nevess magadon, de sose kételkedj magadban. Légy merész! Amikor idegen helyekre hajózol, ne hagyj magadból semmit -biztonságban- a parton. Legyen merszed átlépni a még felfedezetlen területre.”
Alan Alda, Actor, Director, and Author
———————————————————–
“Look well to this day. Yesterday is but a dream and tomorrow is only a vision. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Look well therefore to this day.”
“Figyelj nagyon a mai napra. A tegnap csak egy álom, míg a holnap csak egy látomás. De egy jól-kihasznált ma minden tegnapot boldog álommá és minden holnapot reményteli látomássá változtat. Ezért figyelj nagyon a mai napra!”
Excerpt from an ancient Sanskrit poem
———————————————————–
“The success gene lives in every person regardless of the results they are presently getting – we are spiritual beings and spirit is always for expansion and fuller expression.”
“A siker génje benne él minden emberben függetlenül attól, hogy jelenleg milyen eredményeket ér el. Szellemi lények vagyunk, és a szellem mindig a kiterjedésre és a teljesebb kifejezésre törekszik.”
Bob Proctor, Author, Speaker
————————————————————
“If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started.”
“Ha nem bízol önmagadban, kétszer is veszítesz az élet versenyében. Az önbizalommal már nyertél, mielőtt belekezdtél volna.”
Marcus Tullius Cicero
————————————————————
“Remember, we are the masters and money is the servant – it’s never the other way around. What you fear the most in life, owns you, controls you, and limits you.”
“Ne felejtsd el, hogy mi vagyunk a mesterek és a pénz a szolga – sosem fordítva. Amitől a legjobban félsz az életben, az birtokol, szabályoz, és korlátok közé szorít téged.”
John Svalina, Author of Set For Life: Financial Peace of Mind Made Easy
————————————————————
 “Being happy doesn’t mean everything is perfect. It means you have decided to look beyond the imperfections.”
“Ha boldog vagy, az nem azt jelenti, hogy minden tökéletes. Azt jelenti, úgy döntöttél, hogy a tökéletlenségeken túlra nézel.”
Gerard Way,
————————————————————–
“As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.”
“Miközben lerójuk hálánkat, ne feledkezzünk meg arról, hogy a legnagyobb tiszteletet nem szavakkal fejezzük ki, hanem ha azok szerint élünk.”
John F. Kennedy
—————————————————————-
“All life is a chance. So take it! the person who goes furthest is the one who is willing to do and dare.”
“Minden élet egy esély. Ezért ragadd meg! Az az ember jut a legmesszebbre, aki cselekedni és kockáztatni akar.”
Dale Carnegie
—————————————————————–
“It is not work that kills men, it is worry. Work is healthy; you can hardly put more on a man than he can bear. But worry is rust upon the blade. It is not movement that destroys the machinery, but friction.”
Nem a munka öli meg az embereket, hanem az aggódás. A munka egészséges; aligha tudnál több terhet rakni egy emberre, mint amennyit elbír. De az aggodalom a rozsda a pengén. Nem a mozgás teszi tönkre a gépezetet, hanem a súrlódás.”
Henry Ward Beecher
—————————————————————-
“The best way to gain self-confidence is to do what you are afraid to do.”
“A legkönnyebben úgy tehetsz szert önbizalomra, ha megteszed, amitől a legjobban félsz.”
William Jennings Bryan
—————————————————————–
“In this world everything changes except good deeds and bad deeds; these follow you as the shadow follows the body.”
“Ezen a világon minden változik, kivéve a jó tettek és a rossz tettek; ezek úgy követnek mindig, ahogy az árnyék követi a testet.”
Ruth Benedict
—————————————————————–
Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.”
“Az üres zseb még senkit sem tartott vissza. Azt csak az üres fej és az üres szív éri el.”
Norman Vincent Peale
—————————————————————–
I think luck is the sense to recognize an opportunity and the ability to take advantage of it. The man who can smile at his breaks and grab his chances gets on.”
“Azt hiszem a szerencse egy érzék, amivel felismerünk egy lehetőséget, és képesek vagyunk azt kihasználni. Aki mosolyog a mázliján, és megragadja a lehetőségeket, az előrejut.”
Samuel Goldwyn
——————————————————————
“If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at anytime, and you would achieve nothing.”
“Ha az a célod, hogy kedvelt legyél, akkor bármikor és bármivel kapcsolatban kész vagy kompromisszumot kötni, és így semmit sem érsz el.”
Margaret Thatcher
——————————————————————-
“Those who are lifting the world upward and onward are those who encourage more than criticize.”
“Azok emelik fel és mozdítják előre a világot, akik többet bíztatnak, mint kritizálnak.”
Elizabeth Harrison
——————————————————————
“The most important thing in any relationship is not what you get but what you give… In any case, the giving of love is an education in itself.”
“Egy kapcsolatban nem az a legfontosabb, hogy mit kapsz, hanem hogy mit adsz… A szeretet átadása már önmagában építő.”
Eleanor Roosevelt
—————————————————————–
“Don’t live down to expectations. Go out there and do something remarkable.”
“Ne az elvárások szerint élj! Menj, és csinálj valami rendkívülit!”
Wendy Wasserstein
—————————————————————–
Set a goal to achieve something that is so big, so exhilarating that it excites you and scares you at the same time. It must be a goal that is so appealing, so much in line with your spiritual core, that you can’t get it out of your mind. If you do not get chills when you set a goal, your not setting big enough goals.”
“Olyan célt határozz meg, ami olyan hatalmas és felvidító, hogy egyszerre izgat és megrémiszt. Vonzó célnak kell lennie, ami annyira egybevág a lelked legmélyebb vágyaival, hogy már csak arra tudsz gondolni. Ha nem borzongsz bele, amikor meghatározod a célt, akkor nem állítasz magad elé elég nagy célokat.”
Bob Proctor
—————————————————————–
“The only certain means of success is to render more and better service than is expected of you, no matter what your task may be.”
Az egyetlen biztos módja a sikernek az, ha többet és jobban teljesítesz, mint amit elvártak tőled, akármi is a feladatod.”
Og Mandino
—————————————————————–
“Among the things you can give and still keep are your word, a smile, and a grateful heart.”
Vannak dolgok, amiket úgy adhatsz, hogy közben meg is tartod azt; ilyen egy szó, egy mosoly és egy hálás szív.”
Zig Ziglar
——————————————————————
“Regardless of how you feel inside, always try to look like a winner. Even if you are behind, a sustained look of control and confidence can give you a mental edge that results in victory.”
“Függetlenül attól, hogyan érzed magad belül, próbálj meg mindig győztesnek kinézni. Még ha le is maradtál, ha folyamatosan fegyelmezettnek és magabiztosnak mutatod magad, akkor olyan mentális előnyre teszel szert, ami győzelmet eredményez.”
Arthur Ashe
——————————————————————
“Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world.”
“Először szeresd meg önmagadat, és minden a helyére kerül. Tényleg szeretned kell magad, hogy bármit is elvégezz ezen a világon.”
Lucille Ball
—————————————————————–
The purpose of life is not to win. The purpose of life is to grow and to share. When you come to look back on all that you have done in life, you will get more satisfaction from the pleasure you have brought into other people’s lives than you will from the time that you outdid and defeated them.”
“Az élet célja nem a győzelem. Az élet célja növekedni és megosztani. Amikor majd visszanézel arra, hogy mit tettél az életedben, sokkal több elégedettséget nyújt az öröm, amit mások életébe vittél, mint azok az idők, amikor kijátszottad és legyőzted őket.”
Harold Kushner
——————————————————————
The effects of kindness are not always seen immediately. Sometimes it takes years until your kindness will pay off, and is returned to you. And sometimes you never see the fruits of your labors, but they are there, deep inside of the soul of the one you touched.”
“A kedvesség hatását nem lehet mindig azonnal látni. Néha évekbe telik, hogy a kedvességed kifizetődő legyen, és Te is részesülj belőle. És néha sosem látod meg a munkád gyümölcsét, de attól még ott van mélyen annak a lelkében, akit megérintettél.”
Dan Kelly
——————————————————————
“Turning seventy is like beginning the eighth inning of a baseball game. The contest is nearing completion, but there’s likely to be some action, and even a few exciting plays, before the game draws to an end.”
“A hetvenedik év betöltése olyan, mint a kilencedik inning kezdete a baseballban. A versengés már majdnem befejeződött, de valószínűleg lesz még akció, és talán egy-két izgalmas játszma is – mielőtt vége a meccsnek.”
Mardy Grothe
——————————————————————
“It’s really easy to fall into the trap of believing what we do is more important than what we are. Of course, it’s the opposite that’s true: what we are ultimately determines what we do!”
“Nagyon könnyű abba a hibába esni, hogy elhisszük, fontosabb amit teszünk, mint amik vagyunk. Természetesen az ellenkezője is igaz: amik vagyunk az határozza meg végül, hogy mit teszünk.”
Fred Rogers
—————————————————————-
“Remember you will not always win. Some days, the most resourceful individual will taste defeat. But there is, in this case, always tomorrow – after you have done your best to achieve success today.”
“Ne felejtsd el, hogy nem fogsz mindig nyerni. Néhanapján a legeltökéltebbeknek is bele kell kóstolniuk a vereségbe. De ekkor is mindig van egy holnap – miután ma már megtetted, ami tőled telt, hogy sikert érj el.”
Maxwell Maltz